ORDER PÅ EX-KLASSAD ROBOT

I vissa miljöer där vi vill använda robotar ställs högre krav på dem. Ett exempel är sprayning/målning med medel som innehåller brandfarliga lösningsmedel. Dessa applikationer kan medföra att roboten behöver vara EX-klassad för att motsvara kraven på områdets klassningsplan.

VISRO har i dagarna fått en order från Sandvik Materials Technology på en EX-klassad robot som skall effektivisera deras kvalitetskontroll av höghållfasta rör.

Roboten är en KUKA och levereras EX-klassad av dem enligt ATEX direktivet 2014/34/EU. KUKA kan leverera all deras modeller i ett EX-klassat utförande.

VISRO tackar Sandvik Materials Technology för förtroendet och ser fram emot leveransen.

Scroll to top