Kan ni vinna något om ni automatiserar med robotar?

Oavsett om ni driver ett litet eller ett stort företag finns det ett antal robotlösningar tillgängliga till att utföra ett stort antal olika funktioner. Företag som producerar långa serier eller utför noggranna och tidskrävande bearbetningar har stor hjälp av att utnyttja modern robotteknik.

Här är listan med de 8 bästa anledningarna till att investera i robotteknik:
 1. Minskade driftskostnader
  Robotar gör att ni kan minska både era direkta kostnader och era omkostnader, vilket gör en dramatisk skillnad för din konkurrenskraft.
  Ett exempel är energianvändningen. Utan krav på minsta belysning eller uppvärmningsnivåer erbjuder robotar en utmärkt möjlighet att sänka era energiräkningar. En vedertagen uppskattning pekar på en potentiell besparing på 8 % för varje 1°C minskning av temperaturen, medan besparingar på upp till 20% kan uppnås genom att stänga av onödig belysning.
 2. Konsekvent hög produktkvalitet
  Robotarnas höga noggrannhet och repeterbarhet innebär att ni uppnår ett genomgående högkvalitativt resultat för varje producerad produkt. Robotar eliminerar de mänskliga problemen i samband med trötthet, samt effekterna av repetitiva och tråkiga uppgifter.
 3. Ökade produktionsnivåer
  Robotar kan arbeta dygnet runt alla dagar i veckan med liten övervakning. Därmed ökar ni era produktionsnivåer samtidigt som leveranstiderna till kund kortas.
 4. Minskat avfall och ökad avkastning
  Genom att förlita sig på robotarnas höga noggrannhet och repeterbarhet kommer ni att leverera produkter som uppfyller den standard som era kunder kräver och samtidigt minska mängden kassationer. Högre produktivitet uppnås även genom minskade cykeltider och minskat skrot eller avfall.
 5. Förbättrad hälsa och säkerhet
  Robotar kan enkelt ersätta tunga och monotona arbetsuppgifter och arbeta i en hälsofarlig miljö. Genom att använda robotar kan ni minska sannolikheten för sjukskrivningar och skapa en tryggare arbetsmiljö.
 6. Minskat beroende p.g.a. ofrivillig frånvaro av anställd arbetskraft
  I dessa pandemitider har vi alla varit med om att nyckelpersoner har insjuknat eller behövt vabba. Någon kanske har gått vidare till annan arbetsgivare. Robotar kan arbeta dygnet runt med liten bevakning. När robotarna är på plats är de redo att arbeta utan några rekryterings- och utbildningskostnader. Robotar är också flexibla och kan flyttas mellan olika produktionsuppgifter.
 7. Minskade kapitalkostnader
  Robotiserad produktion är snabbare och effektivare. Vilket bidrar till minskade kapitalkostnaderna i samband med lager och pågående arbete. Genom att öka takten kan företag bättre förutsäga produktionshastigheten och säkerställa en snabb och effektiv service.
 8. Spara utrymme
  Robotar kan monteras på en mängd olika sätt för att hjälpa er att spara värdefullt utrymme. Det finns även hjälpmedel som får robotar att arbeta i trånga utrymmen.
Scroll to top

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan accepterar du användandet av cookies.